For foreninger

Frivilligcenter Assens understøtter det frivillige sociale arbejde, så frivillighed kan trives og blomstre i hele kommunen. 

Vi skaber mulighed for videndeling, netværk, sparring og rådgivning og hjælper med at synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Frivilligcenter Assens
- Foreningernes forening

Frivilligcenter Assens er sat i verden for at understøtte det frivillige sociale arbejde, så frivillighed kan trives og blomstre i hele kommunen.

Vi er her for dig og din forening, når I støder på udfordringer.

Vi står klar med hjælp og sparring og guider dig det rette sted hen, hvis vi ikke selv kan løfte opgaven.

Vi er her for at lytte, når du og din forening får en ny idé, der skal udvikles eller I skal udover rampen med jeres budskaber og projekter.

Bliv medlem af Frivilligcenter Assens

Vil du eller din forening også være en del af Frivilligcenterets fællesskab og få særlige muligheder for netværk, sparring og videndeling sammen med de andre medlemmer.

Et medlemsskab koster 150 kr pr. forening om året eller 100 pr. person, hvis man melder sig ind som almindelig borger.

Vi glæder os til at høre fra dig og vil elske at have dig/din organisation med i Frivilligcenter Assens..

Få rådgivning og viden

Du kan altid booke en samtale ved Frivilligcenter Assens, hvis du eller din forening har brug for rådgivning omkring bestyrelsesarbejde, synlighed, rekruttering af frivillige og deltagere, fundraising eller noget helt andet.

Har vi ikke svaret, så hjælper vi dig med at finde det.

Vi holder løbende kurser og workshops for vores medlemmer om frivilligt socialt arbejde og alt hvad det indebærer af udfordringer, tendenser for fremtiden og tips og tricks til at styrke kommunikation og rekruttering m.m..

Derudover formidler vi information om andre gratis kurser på Fyn, der har med frivilligt socialt arbejde at gøre.

Spørgsmål og svar

Her kan du læse nogle af de ofte stillede spørgsmål og svar om frivilligt socialt arbejde. Hvis du stadig ikke har fået svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt til os.

Der er mange måder at styrke rekrutteringen af frivillige på.

Først og fremmest skal I være helt tydelige i jeres kommunikation omkring hvem I er, og hvad I konkret søger hjælp til.

Hvad kræver det konkret af den frivillige (tid, kompetencer, typer af opgaver etc.) og ikke mindst, hvad den frivillige får ud af at være frivillig hos netop jer.

Overvej hvem jeres målgruppe er, og dermed hvem I henvender jer til, inden I vælger kommunikationskanal (mund-til-mund, event, den gode historie, pressemeddelelse, SoMe etc.) .

Slå gerne stillingen op på eksempelvis Frivilligjob.dk og kontakt Frivilligcenter Assens, hvis du har brug for yderligere sparring.

 

Der findes mange forskellige foreninger i Assens Kommune med vidt forskellige formål og behov. I Frivilligcenter Assens hjælper vi dig gerne med at etablere netværk og samarbejde med andre foreninger og guider dig gerne for at finde en forening, der matcher dine ønsker og behov. 

Der findes mange måder at stifte en forening på. På Center For Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside kan du få et godt overblik over de 5 grundkrav, og hvad det kræver, at starte og etablere en forening – herunder vedtægter, ledelse, medlemmer, afgrænset økonomi, stiftelsesmøde og andre relevante krav til foreninger. Du kan også blive klogere på, hvordan I registrerer foreningen og skriver foreningens vedtægter.

Byregion Fyn tilbyder alle foreninger på Fyn gratis adgang til Danmarks største database over fondsmidler  fonde.dk. Her kan du søge relevante fonde frem til jeres projektidé, få råd & vejledning og finde brugbare skabeloner og praktisk værktøj til god og målrettet fundraising. 

Du kan også læse mere i denne Fundraising rådgivningsguide fra Center For Frivilligt Socialt Arbejde, som er målrettet mindre og lokale foreninger, frivillige organisationer, netværk og grupperinger, som ønsker en introduktion til fundraising og inspiration til arbejdet med at skaffe penge til jeres sag, aktiviteter og projekter. 

Læs Center For Frivilligt Socialt Arbejdes  Guide til regler for frivillige på offentlige ydelser og få styr på de regler, der gælder for frivillige samtidig med, at man modtager efterløn, dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, folkepension, fleksjobløn eller er i et ressourceforløb.  

I denne guide fra Center For Frivilligt Socialt Arbejde kan du læse om, hvornår og hvordan foreninger og organisationer på det sociale område skal indhente og håndtere børneattester. 

Frivillige sociale foreninger og sammenslutninger har nemlig pligt til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der er i direkte kontakt med børn og unge under 15 år, hvis de modtager §18-midler eller får støtte fra puljer på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område. 

 

Vi er klar til at hjælpe dig!

Frivilligcenter Assens er til for…

  • Dig, der savner frivillige fællesskaber
  • Dig, der ønsker at bidrage som frivillig
  • Frivillige sociale organisationer, som ønsker netværk, sparring, rådgivning og videndeling
  • Institutioner, organisationer og virksomheder som ønsker at samarbejde og understøtte den frivillige sociale frivillighed.


Kontakt os og lad os finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst på vej i den frivillige sociale verden.

Rikke Louise Fage Fjord

T: 44 11 01 75
M: leder@frivilligcenterassens.dk

Skip to content